Правила на нашия клуб

1.Да не се обиждаме!
2.Да се изслушваме!
3.Да не внасяме храни и напитки!
4.Да слушаме обясненията на учителя!

5.Да си помагаме взаимно!
6.Да изпълняваме дадените задачи!
7.Да спазваме дисциплина в кабинета!
8.Да пазим техниката и работните места!

9.След работа да почистим стаята!
10.Да не вдигаме шум и да не пречим на околните!
11.Да не пипаме чужди вещи!
12.В свободното време да спазваме дисциплината!
13.Да пазим чисто работното си място!
14.Да уважаваме съучениците си и учителя!

15. Да не използваме нецензурни думи!

16. Да бъдем приятели в нашия клуб!