Вече знаем как се прави сайт!

17/03/2012 10:15

Днес създадохме нашия сайт. Беше като интересна игра! Вече знаем какво е да си администратор на сайт. Заедно обмислихме дизайна и страниците. Надяваме се да ви харесат! Обещаваме да го обновяваме редовно.

—————

Back