Открий съкровището - игра

21/05/2012 17:11

Ако искате да посетите Земята на съкровищата и Училището за откриватели, да пътувате с Машината на времето, да разгледате Енциклопедията на съкровища, да участвате в Панаира на игрите и Ателието на откривателите - играйте тази невероятна игра.

Адресът е - www.heriquest.com/index.php?p=1&l=1

—————

Back